Zinvolle dagbesteding
Het bieden van een zinvolle daginvulling is een van de pijlers die we bij Pro Faktoor Zorg belangrijk vinden. Samen werken we eraan om binnen onze voorziening een prettige sfeer te creeëren waar jij je gezien en gewaardeerd voelt. Een plek waar we je helpen leren om te gaan met je kwetsbaarheden en je kwaliteiten te laten stralen.

Christelijk betrokken
Wij verlenen zorg en voeren onze activiteiten uit vanuit onze reformatorische identiteit. Dit betekend dat wij de Bijbel als richtsnoer hebben en komt tot uiting in de omgang met elkaar, het beginnen en eindigen met de maaltijden en de weekopening en -sluiting waarbij we samen verdieping zoeken in Gods Woord.

Passende begeleiding
Pro Faktoor heeft in de loop van de jaren een ruim aanbod van activiteiten opgebouwd. Zo hebben wij veel mogelijkheden om een afwisselend weekprogramma samen te stellen waar voldoende uitdaging en groeikansen liggen of juist door de nadruk op rust te leggen. Samen met je persoonlijk begeleider breng je je groeikansen in kaart waaruit de doelen uit je zorgplan worden opgesteld.

Huisregels dagbesteding