Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat je een keer minder tevreden bent over hoe je behandeld wordt door Pro Faktoor Zorg of een medewerker van Pro Faktoor Zorg.

Wij vinden het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk aangeeft, dit kan bij je begeleider, iemand van kantoor of de vertrouwenspersoon. 

In onze klachtenregeling hebben wij alle mogelijkheden beschreven.