Begeleid of beschermd wonen
In 2013 zijn wij in Staphorst gestart met het bieden van beschermd en begeleid wonen.
Inmiddels hebben wij op twee woonlocaties ruimte voor 13 cliënten en zijn wij bezig met het ontwikkelen van plannen voor uitbreiding.

Passende begeleiding
Bewoners werken samen met de begeleiding aan een prettig leefklimaat. We stimuleren je om zoveel mogelijk vaardigheden zoals wassen, koken en het invullen van je vrije tijd zelf te doen. Waar nodig helpen we je of nemen we taken (tijdelijk) van je over. Samen kijken we op welke gebieden je kunt ontwikkelen of balans kunt aanbrengen. Ook kijken we samen naar je sociale netwerk, helpen we je die te onderhouden of stimuleren we je om hier mee af te spreken of je netwerk uit te breiden. In samenwerking stellen we hieruit doelen samen die je zorgplan vormen.  

Christelijk betrokken
Onze christelijke identiteit komt in de woonvoorziening tot uiting door de manier van omgaan met elkaar, het samen bidden en lezen uit de Bijbel en het afzonderen van de zondag als een dag die apart gezet is van de andere dagen.

Logeren

Het is mogelijk om op een van onze woonvoorzieningen te logeren. Misschien is het fijn voor ‘thuis’ dat zij even ontlast worden en jij leert hoe het is om te wonen in een woonvoorziening. We leren je koken, je vrije tijd invullen en andere vaardigheden die je nodig hebt om op jezelf te wonen.

ActieZat

Om de week op zaterdag bieden wij dagbesteding aan mensen die het moeilijk vinden om hun vrije tijd in te vullen. Deze dagbesteding noemen we ActieZat. We vullen de dag in met activiteiten zoals koken, bakken, knutselen, spelletjes doen of we gaan er samen op uit om bijvoorbeeld een wandeling te maken in het bos.

Huisregels woonzorg